ลานนาเกษตรอุตสาหกรรมบริจาคอาหารสนับสนุนการต่อสู้วิกฤตโควิด-19

วันที่ 17 ส.ค. 64 คุณศุภพงศ์ วงศ์วรรณ ผู้ช่วยรองกรรมการ บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ได้เดินทางเข้ามอบสิ่งของบริจาคเพื่อสนับสนุน ได้แก่ เนื้อหมู ไข่ และผัก ให้กับชาวบ้าน ต.สหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ จำนวน 492 ครัวเรือน จาก 5 หมู่บ้าน ที่มีความจำเป็นที่ต้องกักตัวในหมู่บ้าน เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ในพื้นที่

นายยก อบต. ต.สหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เผยว่าชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างมาก หลายครอบครัวขาดรายได้ เนื่องจากไม่สามารถออกจากพื้นที่ไปทำงานได้ และจำเป็นต้องปิดร้านค้าที่ให้บริการนักท่องเที่ยว

โดย อ.แม่ออนมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เช่น บ้านแม่กำปอง และแหล่งน้ำพุร้อน(Onsen) ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย