ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน Covid-19 สำหรับพนักงานกว่า 1,100 คน

ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน Covid-19 สำหรับพนักงานกว่า 1,100 คน

ตั้งแต่เดือน กรกฎาคมเป็นต้นมา บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ได้สนับสนุนให้พนักงานทุกคนจำนวนกว่า 1,100 คน ได้รับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ Covid-19 ทั้งวัคซีนหลักจากรัฐบาล และวัคซีน Sinopharm กว่า 800 ชุด ที่บริษัทจัดซื้อเองโดยตรง
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ของเราให้แก่ลูกค้า และผู้บริโภค
ทางบริษัทขอขอบคุณในความร่วมมือจากพนักงานที่มีส่วนร่วมมือจากพนักงานที่มีส่วนร่วมสร้างภูมิคุ้มกันการติดเชื้อ Covid-19 ที่เริ่มจากตนเองสู่ครอบครัวตลอดถึงชุมชน ทั้งนี้ยังมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ
เราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน