ลานนาเกษตรอุตสาหกรรมบริจาคอาหารสนับสนุนการต่อสู้วิกฤตโควิด-19

วันที่ 17 ส.ค. 64 คุณศุภพงศ์ วงศ์วรรณ ผู้ช่วยรองกรรมการ บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ได้เดินทางเข้ามอบสิ่งของบริจาค ให้กับชาวบ้าน ต.สหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

webmaster

12 July 2021