สังคมและกิจกรรม

เพื่อปรับปรุงทักษะและความรู้ของพนักงานบริษัท เราจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนและเข้าร่วมนิทรรศการผลิตภัณฑ์อาหารอย่างต่อเนื่อง

ลานนาเกษตรกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

เพื่อความเชื่อมั่นในความปลอดภัย และคุณภาพสินค้าของเรา

ลานนาเกษตรอุตสาหกรรมบริจาคอาหารสนับสนุนการต่อสู้วิกฤตโควิด-19

วันที่ 17 ส.ค. 64 คุณศุภพงศ์ วงศ์วรรณ ผู้ช่วยรองกรรมการ บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ได้เดินทางเข้ามอบสิ่งของบริจาค ให้กับชาวบ้าน ต.สหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่